Βελουτέ

Μοκέτες - Βελουτέ

  Parma Twist - Βελουτέ

Parma Twist

Από 22.00€ μόνο 19.80€
  Parma Twist - Βελουτέ

Parma Twist

Από 22.00€ μόνο 19.80€
  Parma Twist - Βελουτέ

Parma Twist

Από 22.00€ μόνο 19.80€
  Parma Twist - Βελουτέ

Parma Twist

Από 22.00€ μόνο 19.80€
  Carousel - Βελουτέ

Carousel

Μόνο 29.00€
  Carousel - Βελουτέ

Carousel

Μόνο 29.00€
  Carousel - Βελουτέ

Carousel

Μόνο 29.00€
  Carousel - Βελουτέ

Carousel

Μόνο 29.00€
  Rodos - Βελουτέ

Rodos

Μόνο 30.00€
  Rodos - Βελουτέ

Rodos

Μόνο 30.00€
  Rodos - Βελουτέ

Rodos

Μόνο 30.00€
  Rodos - Βελουτέ

Rodos

Μόνο 30.00€
  Rodos - Βελουτέ

Rodos

Μόνο 30.00€
  Rodos - Βελουτέ

Rodos

Μόνο 30.00€
  Rodos - Βελουτέ

Rodos

Μόνο 30.00€
  Lollipops - Βελουτέ

Lollipops

Μόνο 33.00€
  Lollipops - Βελουτέ

Lollipops

Μόνο 33.00€
  Lollipops - Βελουτέ

Lollipops

Μόνο 33.00€
  Lollipops - Βελουτέ

Lollipops

Μόνο 33.00€
  Lollipops - Βελουτέ

Lollipops

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Las vegas - Βελουτέ

Las vegas

Μόνο 33.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Art - Απλές Παραστάσεις - Σχέδια

Art

Μόνο 35.00€
  Trend - Βελουτέ

Trend

Μόνο 35.00€
  Trend - Βελουτέ

Trend

Μόνο 35.00€
  Trend - Βελουτέ

Trend

Μόνο 35.00€
  Trend - Βελουτέ

Trend

Μόνο 35.00€
  Trend - Βελουτέ

Trend

Μόνο 35.00€
  Trend - Βελουτέ

Trend

Μόνο 35.00€
  Harmony - Βελουτέ

Harmony

Μόνο 36.00€
  Harmony - Βελουτέ

Harmony

Μόνο 36.00€
  Harmony - Βελουτέ

Harmony

Μόνο 36.00€
  Harmony - Βελουτέ

Harmony

Μόνο 36.00€

Μοκέτες - Βελουτέ

Οι βελουτέ μοκέτες είναι η κλασσική μοκέτα που μπαίνει σε κάθε δωμάτιο αφού έχει ίσιο πέλος που στρώνει εύκολα. Όλες οι μοκέτες έχουν οικολογικό υπόστρωμα και περνάνε από πιστοποίηση ποιότητας. Οι βελουτέ μοκέτες μπορούν να μπουν είτε σε ένα νεανικό δωμάτιο είτε σε ένα παιδικό αλλά και σε όλους τους χώρους ενός σπιτιού.