Αντιολισθητικό δίχτυ

Αντιολισθητικό δίχτυ

Αντιολισθητικό δίχτυ

Το αντιολισθητικό υπόστρωμα της Lorena Canals μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους χαλιών της εταιρίας χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή κόλλα. Ο βασικότερος λόγος χρήσης του δεν είναι άλλος παρά η ασφάλεια που προσφέρει ώστε να αποφεύγονται οι τούμπες και τα σκοντάμματα κυρίως για τα μικρά παιδιά. Επιπρόσθετα προστατεύει τόσο το κάτω μέρος των χαλιών σας όσο και το πάτωμα από την τριβή που δημιουργείτε μεταξύ των δύο καθώς βαδίζουμε επάνω τους.