Μετώπη με εκτύπωση πρόσωπα

  • Μετώπη  με εκτύπωση πρόσωπα
  • Μετώπη  με εκτύπωση πρόσωπα

Click on the photo for zoom

Price :
€55,00 /m

Write the dimensions you desire in centimeters:

Διαστάσεις μετώπης:
cm
55.00
Σε κάθε μετώπη προσθέτουμε
αυτόματα 25cm για τα πλαϊνά της.
 

Features of Μετώπη με εκτύπωση πρόσωπα :

  • Code MPN: eca7602
  • Code: ME 239 πρόσωπα
  • Guarantee: 5